Volvo FM 300 Distributionsbil

Ansvarig chaufför: Kevin Antonius

Användningsområde: Kör som distributionsbil